HARRY POTTER&FANFICTION
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kedvenc linkjeim
 
Szereplők
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Legendák
 
Fleur Delacour

 
Robinson Crusoe

Robinson Crusoe

 

Robinson Crusoe csaknem három évszázad óta izgatja az olvasók millióinak képzeletét a világ minden táján. Kevesen tudják, hogy a rendkívüli kalandor alakját írója hús-vér emberről mintázta.

Ez a világirodalom egyik legdöbbenetesebb pillanata. Egyik nap dél felé a lakatlan szigeten kóborolva, ahol már több mint két évtizede magányosan él, Robinson egy meztelen emberi láb nyomát pillantja meg a homokban.

“Úgy megdöbbentem, mintha villám csapott volna le mellettem - írja Daniel Defoe 1719-ben megjelent regényének hőse.

- Képtelen vagyok elmondani, felzaklatott képzeletem hány alakot varázsolt elém, hány vad gondolat rohant át agyamon ..."

E megrázkódtatás után, amely a könyv közepe táján éri a magányos hajótöröttet, további kalandok következnek, melyek során megment egy bennszülöttet a kannibáloktól, és találkozásuk napjáról elnevezi Pénteknek. Crusoe azonban ekkor már túl van legnagyobb kalandjain. A sikeres angol kereskedő fiát vonzotta a tengerek romantikája. Szigeti kalandja előtt már csaknem életét vesztette egy tengeri viharban, török kalózok fogságába esett, akik eladták rabszolgának, majd megszökött, és Brazíliába került, ahol ültetvényes lett belőle, végül afrikai rabszolgákkal kezdett kereskedni. Egyik rabszolga-kereskedő útján hajója zátonyra fut a dél-amerikai Orinoco folyó torkolatának közelében. A hajótörésben mindenki elpusztul, őt azonban partra veti az egy szemmel láthatóan lakatlan szigeten.

Puritán erkölcsi elvek

Defoe előtt egyetlen szerző sem vette a bátorságot, hogy egy magányos hősről könyvet írjon. Crusoe megpróbáltatásainak leírásával a brit erkölcsöt akarta dicsőíteni. Robinson nem esik kétségbe, hanem azonnal hozzáfog a vad sziget “civilizálás"-ához. Nem hátrál meg a kemény munka elöl és mindig megtalálja a praktikus megoldást. Gabonát termeszt, bútort készít, vadkecskét és papagájt szelídít, és még a fazekasmesterségbe is beletanul. Ennél is sokkal fontosabb, hogy nem veszíti el keresztény hitét, minden reggel és este megköszöni Istennek, hogy nem engedte a hajótöréskor vízbe fúlni. Defoe, maga is rendíthetetlen középosztálybeli protestáns, a magányos élet ürességével szembesíti hósét, amikor felteszi a kérdést: “Mi vagyok én, és mi a többi élőlény, szelídek és vadak, emberek és ragadozók ? Miből lettünk mindannyian ? "Robinson Crusoe válasza saját kérdésére végső soron az, hogy minden élet, minden létezésforma Isten akaratát fejezi ki, és hogy a földi boldogság nem más, mint feltétel nélküli belenyugvás a Gondviselés szándékaiba.

Defoe maga erejére támaszkodó hőse hű marad a protestáns etika elveihez, története mintegy előrevetíti a XVIII. század politikai eseményeit, a középosztály létszámának, jólétének és hatalmának gyarapodását. Bizonyos értelemben Robinson Crusoe az ideális demokrata előfutára, aki éppúgy hisz magában, mint a jó és rossz közötti választás fontosságában.

Az olvasókat azonban a történet bűvöli el, a maga naturalista, meggyőző részleteivel. Bár Defoe azt sejteti, hogy saját élményeire támaszkodott, ezt csak szimbolikusan érti. Az ő megpróbáltatásainak színhelye nem egy távoli, lakatlan sziget, hanem a hatalmas és sűrűn lakott Anglia volt, ahol egész életén át zaklatták hitelezői és politikai ellenfelei. Ahogy egy szellemes kupléjában írja:

Senkivel többet nem fordult a szerencse

Tizenháromszor voltam gazdag és szegény.

Kudarcai közé tartozott egy tégla- és tetőcserépgyár elvesztése is. Lehet, hogy ez a tevékenysége inspirálta a könyv azon lapjait, amelyeken hőse felfedezi, hogy lehet cserépedényeket készíteni egy lakatlan szigeten. Defoe-t politikai természetű sértésekért három ízben ítélték pellengérre, de hetyke Himnusz a pellengérhez című versével maga mellé állította az embereket. Az egybegyűltek pohárköszöntőket mondtak az író tiszteletére, és virágokkal díszítették a szörnyű büntetőeszközt. A rendkívül termékeny újságíró, esszéista és pamfletíró csak ötvenkilenc éves korában, több mint ötszáz cikkel a háta mögött fordult a regényirodalom felé.

Egy ládányi civilizáció

Fordulópontot jelentő művét bizonyos mértékig kortársának, egy bizonyos Alexander Selkirknek kalandjaira alapozta, akinek izgalmas megmenekülését A Cruising Voyage Round the World (Keresztül-kasul a világ körül) címmel Woodes Rogers adta közre.

Selkirk, egy skót cipész hetedik fia inkább tengerre szállt, mintsem megvárja, hogy bíróság elé állítsák templomban tanúsított illetlen viselkedése miatt.

1704 végén a William Dampier parancsnoksága alatt hajózó flotta matróza volt. Valamilyen okból annyira megharagudott a hajó kapitányára, hogy követelte, tegyék partra a Chile partjainál fekvő Juan Fernandez szigetcsoport egyik lakatlan szigetén. Mielőtt a hajó otthagyta volna, Selkirk meggondolta magát, és könyörögni kezdett, hogy mégis vegyék vissza a fedélzetre, de a kapitány hajthatatlan maradt.

A következő négy évben a partra tett skót a tengerészládájában lévő legszükségesebb készletekre támaszkodva, egyedül élt. Néhány ruhadarab, egy kevés élelmiszer, egy font dohány, egy-egy muskéta, balta, üst és kés volt minden vagyona. Lehet, hogy a bosszantására, de navigációs eszközöket és könyveket is hagytak nála. Selkirk beszámolója szerint azonban magányában legnagyobb kincse a Biblia volt. Crusoe is hasonló alapvető készletekkel rendelkezett, amelyek segítségével tutajt ácsolhatott, hogy a zátonyra futott hajóról újabb tárgyakat hozzon, köztük három Bibliát. A szigeten töltött idejének hátralevő részében végig nagy gonddal tanulmányozta a Szentírást.

Robinsonhoz hasonlóan Selkirk is talált természetes édesvizű forrásokat és vadkecskéket a szigeten. Ráadásul disznó- és csirkehússal is kiegészíthette egzotikus gyümölcsökből és halból álló étrendjét.

Bár nyomasztotta a magány, a leleményes kalandor kieszelte, egy régi szöget használva tű gyanánt, hogyan varrjon magának új ruhákat vadkecske bőrből. Ócska harisnyából és egy darab vászonból nyert cérna segítségével új inget fabrikál magának. Regénybeli sorstársához hasonlóan Selkirk is fából eszkábált épületeket, ahol alhatott és főzhetett, és fenyőfadarabok összedörzsölésével tüzet csiholni is megtanult.

1709-ben Rogers mentette meg, aki egy déltengeri expedíciót vezetett, melynek navigátora Dampier volt. Rogers a helyettesévé tette Selkirköt, később még egy zsákmányolt hajó, a The Increase parancsnokságát is rábízta. Amikor Selkirk hazatért szülőföldjére, barátai alig ismertek rá. Beszélték, hogy egy barlangot ásott magának, és hosszú órákat töltött odalent, meditációba merülve. Szemmel láthatóan visszasírta magányos életét a Csendes-óceán kis szigetén. A bátor skót 1721ben a tengeren lelte halálát.

Ottfelejtve a kapkodásban

Ez idő tájt maga Dampier is beszámol egy másik hajótöröttről New Voyage Round the World (Újabb utazás a Föld körül) című, 1697-ben megjelent könyvében. Az előző évtized elején ugyanazon szigetek körül kalózkodott, ahol később Selkirköt partra tették.

Néhány matrózát partra küldte friss vízért és némi élelemért. Váratlanul egy ellenséges spanyol fregatt tűnt fel, és baljóslatúan közeledett az angol hajóhoz. Dampier emberei rohanvást visszatértek hajójukra, és sietve elvitorláztak.

A nagy riadalomban mindenki megfeledkezett arról a közép-amerikai miskito törzsbeli hűséges indiánról, aki vadkecskére vadászva beljebb merészkedett a szigeten. A pórul járt indiánnal csak az éppen nála levő tárgyak maradtak, de leleményessége mégis életben tartotta. Egyik nyersanyagforrása a puskája volt. Kovakővel és acéllal tüzet csiholt, azon felhevítette puskája csövét, hogy kisebb darabokra törhesse. E darabokból szigonyt, horgokat, lándzsahegyeket és egy fűrészt készített. Fókabőrből horgász-zsinórt és szíjakat hasított.

Selkirkhöz és a kitalált Robinsonhoz hasonlóan ez a leleményes hajótörött is kunyhót épített magának, és vadkecskére vadászott. Kecskebőrrel fedte be otthonát, és ruhát is abból szabott magának. Három év telt el, mire Dampier visszatért érte és megszabadította.

A Paradicsom foglya

Defoe harmadik, életből merített forrásmunkája a londoni Robert Knox 1681-ben megjelent emlékirata, az An Historical Relation of the Island of Ceylon (Történelmi beszámoló Ceylon szigetéről) lehetett. Knoxot akarata ellenére húsz éven át a ceyloni (Sri Lanka-i) Kandyan királyságban tartották. Az egzotikus nemzeti viselet, a hegyek és a harminc méter magas trópusi erdők szépségének leírása elbűvölte az olvasóközönséget.

1659-ben, tizenkilenc éves korában Knox apjával és más kereskedőkkel együtt a ceyloniak fogságába esett. Rabságuk azonban szokatlanul kellemesen telt. Korlátozás nélkül, szabadon mozoghattak a szigeten, házat építhettek maguknak, csak a partot nem közelíthették meg, ahonnan megszökhettek volna. Knox azonban egy ültetvényt létesített, néhány társa helybéli nőt vett feleségül.

Robert Knox azonban egyetlen pillanatra sem adta fel szökési terveit, egy kicsiny faluban élt, és visszautasította a király unszolását, hogy vállaljon tisztséget az udvarnál. Végül egy barátjával egy üzleti út ürügyén a szigeten átvágva sikerült kijutniuk a partra, ahol egy hazafelé tartó brit hajó felvette őket a fedélzetre.

Bár a ceyloni zsarnok szigorú volt, ha feldühödött, és a sziget társadalma merev kasztrendszeren alapult, Knox megfigyelései azt bizonyítják, hogy Ceylonban békés és civilizált volt az élet. Crusoe legborzalmasabb élményét, a lakatlannak vélt szigeten látott emberevést Defoe tengerészek szóbeli elbeszéléséből merítette.

Egy jelentéktelen előd

Bármily hatások befolyásolták, Defoe műve tartós vonzerejének titka a szerző sajátos zsenialitásában rejlik. Általánosan ismert tények nyersanyagából olyan eredeti művet hozott létre, hogy ma őt tartják az angol regény atyjának.

Daniel Defoe teljesítményének nagysága még sokkal szembeötlőbb, ha egy, tizenegy évvel a Robinson Crusoe előtt megjelent - a hajótörésekről és a csendes-óceáni szigetek romantikájáról szóló szórványos beszámolók alapján összetákolt - nagyobb lélegzetű művel hasonlítjuk össze.

Hendrik Smeeks holland szerző fiatal hőse, Texel egyedül találja magát egy szigeten. A találékony és bátor Robinsontól eltérően ő nem tud szembenézni a helyzet kihívásával, és fokozatosan összeomlik.

Defoe hőse nemcsak hogy a sziget ura lesz, hanem olyan önbizalommal és magától értetődd könnyedséggel teszi ezt, hogy sok olvasóban Crusoe börtöne, a lakatlan sziget egyenesen paradicsomi képzeteket keltett. Márpedig, ha az volt, Crusoe tette olyanná.

Serious Reflections (Komoly észrevételek) című művében Defoe azt fejtegeti, hogy világhírű hősének bezártsága az olvasókat arra a szellemi elszigeteltségre emlékeztette, amelyet átélünk mindannyian, még a legzsúfoltabb városok lakói és a legtevékenyebb életet élő emberek is. Akár az efféle szimbolikus értelmezés lehetősége, akár Crusoe merész kalandjai, akár a kettő kombinációja miatt, mindenesetre a kritikusok Defoe felejthetetlen könyvét a lélektani és fizikai realizmus mesterművének tartják. Talán ezért olyan erős a kísértés, hogy a könyv cselekményét megtörtént eseménynek higgyük. Szeretnénk elhinni, hogy minden emberi lényben eleve annyi lelkierő és leleményesség lakozik, mint Robinsonban, a hajótöröttben.

 
Óra
 
By Fedra James
 
Susan Kreber
 
Szavazás
Mit szeretnél a hetedik részben?

Harry győzze le Voldemortot
Piton haljon meg
Sirius térjen vissza
Sirius térjen vissza, Piton legyen jó
Még a hatodik részt sem olvastam
Harry haljon meg
Nem érdekel, szerintem az új részek már nem jók.
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vegyes HP
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!